เครื่องผลิตออกซิเจน คุณภาพสูง จากประเทศอเมริกา ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ เกี่ยว

กับการหายใจ หรือผู้ที่มีปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
REGISTER YOUR EMAIL FOR NEWS AND SPECIAL OFFERS