เครื่องผลิตออกซิเจนที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศ สำหรับใช้งานที่บ้านและหน่วยงานพยาบาลทั่วไป เป็นอุปกรณ์แพทย์ที่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจ หรือผู้ที่ต้องออกซิเจน เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม