อุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ ช่วยให้สุขภาพกายและใจดีขึ้น อาทิเช่น Power Wheelchair , Manual Wheelchair , Walker , Hoist

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม