สุขภาพ
แอลกอฮอล์เจลล้างมือ Purell แบรนด์ยอดขายอันดับ1 ในประเทศอเมริกา สามารถฆ่าเชื้อโรคบนมือได้ 99.99% ภายในระยะเวลา 15 วินาที ได้การรับรองโดยองค์การอนามัยโลก(WHO)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
REGISTER YOUR EMAIL FOR NEWS AND SPECIAL OFFERS