แนะนำ 5 วิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ต้องทำอย่างไร อุปกรณ์จำเป็นและสิ่งที่ต้องระวัง มีอะไรบ้าง ?

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง อย่างถูกต้อง มีวิธีอะไรบ้าง

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง คือ การดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับร่างกายได้ตามที่ต้องการ และต้องนอนบนเตียงเป็นเวลานาน เนื่องจากสาเหตุหลายประการ โดยการดูแลจะเป็นการให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ของผู้ป่วย เช่น อาบน้ำ ป้อนอาหาร การป้องกันอันตรายจากสาเหตุต่างๆ รวมไปถึงการช่วยเหลือด้านอารมณ์ เพื่อให้ผู้ป่วยไม่เกิดความเครียด ความกังวล ส่งผลให้สุขภาพร่างกาย และสภาพจิตใจโดยรวมของผู้ป่วยเป็นไปในทิศทางที่ดี มีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ show

ความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงเป็นหนึ่งในการรักษาสุขภาพของผู้ป่วย ช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง และยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย เช่น แผลกดทับ กล้ามเนื้อลีบ การติดเชื้อทางเดินหายใจ รวมไปถึงป้องกันการเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และการติดเชื้อร้ายแรง นอกจากนี้ช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงมีภาวะทางอารมณ์ที่ดี ทำให้ไม่มีภาวะซึมเศร้า หรือความวิตกกังวล ส่งผลให้ผู้ป่วยมีทัศนคติเชิงบวก และมีคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีขึ้น

ความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

5 วิธีดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุติดเตียงอย่างถูกต้อง

1.หมั่นพลิกตัวและเปลี่ยนท่าให้กับผู้ป่วย

การพลิกตัว และเปลี่ยนท่าให้กับผู้ป่วย จะช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับ และเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจ ผู้ป่วยจึงควรได้รับการเปลี่ยนท่านอนทุกๆ 2-3 ชั่วโมง แต่การพลิกตัว หรือเปลี่ยนท่าให้กับผู้ป่วย จะต้องทำด้วยความระมัดระวัง และใช้เทคนิคที่ถูกต้องเท่านั้น

2.ปรับให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งขณะทานอาหาร

การปรับให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งขณะทานอาหาร สามารถทำได้ด้วยการปรับเตียง ประมาณ 45 องศา โดยให้ผู้ป่วยชิดไปกับผนังพิง เพื่อให้ร่างกายของผู้ป่วยมีความมั่นคงในขณะทานอาหาร และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารอย่างสะดวก โดยไม่เกิดการสำลัก หรือเกิดอันตรายต่างๆ

3.ดูแลความสะอาดของร่างกายและช่องปาก

ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ผ้าเช็ดตัว และผ้านุ่มเพื่อไม่ทำลายผิวหนัง และควรทำความสะอาดช่องปากของผู้ป่วย โดยน้ำยาบ้วนปากแล้วแปรงสีฟัน โดยควรทำอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน แต่หากผู้ป่วยไม่สามารถแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันได้ ให้ใช้ผ้านิ่มชุบน้ำยาบ้วนปากเช็ดฟันแทน

4.ให้ผู้ป่วยนอนในห้องที่สะอาด และมีอากาศถ่ายเท

การจัดให้ผู้ป่วยพักในห้องพักที่มีความสะอาด และมีอากาศถ่ายเทเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะช่วยให้ผู้ป่วยพักฟื้นและรักษาตัวได้ดีขึ้น หายเร็วยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และสร้างความสะดวกสบายให้กับการรักษาได้อีกด้วย

5.คอยตรวจเช็คสุขภาพจิตของผู้ป่วยอยู่เสมอ

การตรวจเช็คสุขภาพจิตของผู้ป่วยเป็นประจำ จะทำให้ผู้ดูแล และแพทย์ได้รู้ว่าสภาพจิตใจของผู้ป่วยเป็นอย่างไร เมื่อรู้แล้วก็จะได้วินิจฉัยโรคทางสุขภาพจิตได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้การตรวจเช็คสุขภาพจิตยังช่วยให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

สิ่งที่ต้องระวังในการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง

สิ่งที่ต้องระวังในการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง

1.แผลกดทับ

การเกิดแผลกดทับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ทั้งในผู้ป่วยที่นอนติดเตียง และผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวน้อย หรือในผู้ป่วยที่ต้องนั่ง หรือยืนนานเป็นเวลานาน ซึ่งแผลกดทับก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ดังนั้นจึงควรระวัง และป้องกันด้วยวิธีที่เหมาะสมตลอดเวลา

2.การทานอาหาร

การทานอาหารของผู้ป่วยติดเตียง จะต้องทำอย่างระมัดระวัง และควรให้เป็นไปตามคำแนะนำของแพทย์ เพราะถ้าหากผู้ป่วยสำลักหรือทานอาหารไม่ถูกวิธี หรือถ้าผู้ดูแลให้อาหารไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอันตราย เกิดภาวะแทรกซ้อนทางเดินหายใจ หรือภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะได้

3.ความสะอาด

ความสะอาดเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะผู้ป่วยที่ติดเตียง มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่อ่อนแอ และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ง่ายกว่าคนทั่วไป ดังนั้นจึงควรมีการดูแลทำความสะอาด สถานที่หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างสม่ำเสมอ

4.ปัญหาสุขภาพจิต

ปัญหาสุขภาพจิตก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรต้องระวัง เพราะถ้าผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ไม่ดี สุขภาพร่างกายของผู้ป่วยก็จะไม่ดีตามไปด้วย นอกจากนี้การนอนติดเตียงเป็นเวลานานๆ ยังอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้า ความเครียด หรือความวิตกกังวล ดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพจิตของผู้ป่วยให้ดีอยู่ตลอดเวลา

อุปกรณ์จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

อุปกรณ์จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถดูแลผู้ป่วยได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ โดยอุปกรณ์ที่ควรมีในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีดังนี้

1.เตียงผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วย เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เพราะช่วยให้ผู้ป่วยมีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งโดยส่วนมากจะใช้เตียงที่สามารถปรับระดับความสูงได้ เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น โดยประเภทของเตียงผู้ป่วยจะมีหลายแบบให้เลือกใช้งาน ทั้งเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เตียงผู้ป่วยมือหมุน หรือเตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้ก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของผู้ป่วยแต่ละคน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : เตียงผู้ป่วย ยี่ห้อไหนดี ?

2.ที่นอนป้องกันแผลกดทับ

ที่นอนป้องกันแผลกดทับเป็นที่นอนที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงกดทับ และป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยส่วนมากจะใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ หรือผู้ที่มีแผลกดทับอยู่แล้ว เช่น ผู้ป่วยที่มีพิการทางร่างกาย หรือผู้ป่วยภาวะหัวใจวายที่ต้องนอนติดเตียงนาน ๆ

3.รถเข็นผู้ป่วย

รถเข็นผู้ป่วย เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินทางที่ถูกออกแบบมา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วย หรือคนที่มีความบกพร่องทางร่างกายสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกขึ้นโดยไม่ต้องเดินเอง ซึ่งรถเข็นผู้ป่วยในปัจจุบันก็มีอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น รถเข็นผู้ป่วยพกพาที่สามารถพับได้, รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงาน, รถเข็นผู้ป่วยประเภทตู้เหล็กที่ใช้ในโรงพยาบาล เป็นต้น

รถเข็นผู้ป่วย

4.รถเข็นอาบน้ำและนั่งถ่าย

รถเข็นอาบน้ำและนั่งถ่าย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลติดเตียงที่มีประโยชน์มากมาย หลักๆคือช่วยให้ผู้ป่วยสามารถอาบน้ำ และทำความสะอาดตัวเองได้อย่างสะดวกสบาย โดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วยนั่งถ่ายได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องยกขาขึ้นสูง และไม่ต้องไปนั่งถ่ายเหมือนผู้ป่วยทั่วไป

5.เครื่องดูดเสมหะ

เครื่องดูดเสมหะ เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ใช้สำหรับดูดเสมหะออกจากทางเดินหายใจของผู้ป่วย ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการหายใจ ทำให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้สะดวกขึ้น และยังลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย หรือการเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจได้ด้วย

6.ผ้าอ้อม

ผ้าอ้อมผู้ป่วย เป็นผ้ามีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง โดยจะช่วยลดความไม่สะดวกสบายในการเคลื่อนไหวช่วยรักษาความสะอาดและสุขอนามัย ทำให้ผู้ป่วยขับถ่ายของเสียได้อย่างสะดวกสบาย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความสะอาด มีสุขอนามัยที่ดี และยังช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเคลื่อนย้ายตัวเยอะเพื่อเปลี่ยนผ้าอ้อมอีกด้วย

การดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้ผู้ดูแลได้เฝ้าระวังสุขภาพและอาการของผู้ป่วย ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่นการเกิดแผลกดทับ และทำให้แผลหายเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกาย มีสุขภาพจิตที่ดี ลดความเครียดและความกังวล ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเตียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แต่ถ้าจะดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้ดียิ่งขึ้น ควรดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมีความเหมาะสม เช่น เตียงผู้ป่วยจาก Modernform Health & Care เป็นเตียงไฟฟ้าที่มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย สามารถปรับตำแหน่ง และปรับระดับของเตียงได้ ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถพลิกตัว และปรับเปลี่ยนท่านอน หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเตียงให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้อย่างสะดวกสบาย

เตียงผู้ป่วย Modernform Healthcare

สามารถคลิกดูเตียงผู้ป่วย เตียงผู้สูงอายุ Modernform Healthcare แบบต่าง ๆ ได้ที่นี่ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกเตียงผู้ป่วยในแบบที่เหมาะสมที่สุดแบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิมเติมผ่านทาง Line หรือ โทรติดต่อ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และโฆษณา

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Analytics และ Facebook Pixel

Save