You are here:

Digital Rice Scoop Scale Plus ทัพพีคำนวนแคลอรี่

Description : 

  • ทัพพีตักข้าวดิจิตอล คำนวณแคลอรี่ (Digital Rice Scoop Scale Plus)
  • นวัตกรรมทัพพีตักข้าวที่สามารถแสดงค่าปริมาณของแคลอรี่ในข้าวขาวที่บริโภคต่อ 1 ทัพพี
  • Calorie measure แสดงให้เห็นถึงปริมาณพลังงานที่เราบริโภคต่อ 1 มื้อสำหรับข้าวขาวได้อย่างชัดเจน
  • Rice Weight measure แสดงน้ำหนักของข้าวขาว 1 ทัพพีเป็นหน่วยกรัม ทำให้เราสามารถเช็คปริมาณที่เหมาะสมในการบริโภคข้าว
  • Carbohydrate measure สามารถวัดและแสดงปริมาณคาร์โบไฮเดรต เพื่อควบคุมการบริโภคสารอาหารให้ครบตามปริมาณที่ควรรับประทานต่อ 1 วัน
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมการบริโภคแป้ง

ค่าจัดส่งคิดตามรูปแบบและระยะทาง    รับประกัน 1 ปี

FEATURES

Q&A คำถามที่พบบ่อย

Q:…………………………………………………………………………….

A:…………………………………………………………………………….

Q:…………………………………………………………………………….

A:…………………………………………………………………………….

CONTACT US