การฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง มีความสำคัญอย่างไร วิธีในการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง มีอะไรบ้าง ?

การฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง มีวิธีและสิ่งที่ต้องระวัง อะไรบ้าง

การฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง เป็นกระบวนการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เพื่อกู้คืนสุขภาพ ความสามารถ และสมรรถภาพร่างกายให้กับผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากผู้ป่วยติดเตียงต้องนอนพักรักษาตัวบนเตียงเป็นเวลานาน จึงทำให้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ไม่สามารถขยับร่างกาย และไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ตามปกติ จึงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูร่างกาย ฟื้นฟูความสามารถทางการเคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้ป่วยได้ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ และเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีสุขภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

ทำไมถึงต้องมีการฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง

เหตุผลที่ต้องมีการฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ก็เพราะการฟื้นฟูช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียงเป็นเวลานาน เช่น แผลกดทับ และยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ เช่น การอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า ได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้การฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงยังช่วยให้ผู้ป่วยมีร่างกายที่แข็งแรง ไม่อ่อนแอ หรือเสื่อมความสามารถทางกายภาพ และที่สำคัญคือทำให้ผู้ป่วยมีความสุข ไม่รู้สึกเหงาหรือกังวลใจ

วิธีฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง ?

เนื่องจากการฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วย ดังนั้นในระหว่างการฟูร่างกายผู้ป่วยติดเตียง ผู้ดูแลควรต้องให้ความสำคัญกับ 5 เรื่อง ดังนี้

1.อาหาร 

อาหารผู้ป่วยติดเตียง ถือเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูผู้ป่วย ซึ่งแพทย์ ผู้ดูแล หรือผู้ที่ทำหน้าที่จัดหาอาหารให้กับผู้ป่วย จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ควรเลือกอาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีประโยชน์ในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วยติดเตียง และควรวางแผนการให้อาหารอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับพลังงาน และสารอาหารที่เพียงพอต่อการฟื้นฟูร่างกาย 

2.การนอนหลับพักผ่อน 

การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยเพิ่มการฟื้นตัวของเซลล์ และเนื้อเยื่อที่เสียหาย และยังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ ช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน พร้อมกันนั้นการนอนยังช่วยลดความเครียด ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากความวิตกกังวล อ่อนเพลีย หรืออารมณ์เสีย ดังนั้นผู้ดูแลควรเตรียมเตียงผู้ป่วย และที่นอนที่มีความเหมาะสม โดยปัจจุบันจะนิยมเลือกใช้เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ที่มีฟังก์ชั่นอย่างการปรับระดับเตียงได้ ทำให้ผู้ป่วยนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบาย 

การนอนหลับพักผ่อน 

3.การขับถ่าย 

การขับถ่าย เป็นกระบวนการในการนำของเสียออกจากร่างกาย เพื่อรักษาความสะอาด และเพื่อรักษาความสมดุลภายในร่างกาย นอกจากนี้การขับถ่ายยังเป็นวิธีฟื้นฟูร่างกายให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่มีประสิทธิภาพ แต่ถึงอย่างนั้น การขับถ่ายก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ ดังนั้นผู้ดูแลควรให้ความสำคัญกับการดูแลความสะอาด ควรเปลี่ยนผ้าอ้อมสำเร็จรูปทุกครั้ง หลังจากผู้ป่วยขับถ่ายของเสียออกมา เพื่อลดการระคายเคือง และลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น 

4.การออกกำลังกาย 

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จะไม่เหมือนกับการออกกำลังกายของผู้ป่วยทั่วไป เพราะผู้ป่วยติดเตียงมีสภาวะทางสุขภาพที่แตกต่างออกไป ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระ ดังนั้นผู้ดูแลจึงจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยออกกำลังกายเบาๆในช่วงแรกหลังการฟื้นตัว โดยสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การยืดกล้ามเนื้อ การกายภาพผู้ป่วยติดเตียง และการขยับร่างกาย แต่ถ้าหากผู้ป่วยติดเตียงเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างยากลำบาก ให้ผู้ดูแลเลือกใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือที่เหมาะสม

การออกกำลังกาย 

5.สุขภาพจิตใจ

การดูแลสภาพจิตใจผู้ป่วยติดเตียง เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะผู้ป่วยติดเตียงมักมีสุขภาพจิตใจที่ไม่ปกติ โดยส่วนใหญ่มักจะมีความเบื่อหน่าย ซึมเศร้า กดดัน กังวลใจ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการฟื้นฟู เมื่อมีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดเตียงที่ถูกต้องจากทีมผู้ดูแล หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่าง นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ป่วยจะมีสุขภาพจิตใจที่ดี และมีการฟื้นฟูร่างกายที่ดียิ่งขึ้น

จะเห็นได้ชัดว่า การฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง นั้นมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยติดเตียงเป็นอย่างมาก นอกจากจะทำให้ร่างกายผู้ป่วยฟื้นตัวได้ไวแล้ว การฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อน และป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือแผลกดทับ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลควรให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง เช่น อาหาร การขับถ่าย การออกกำลังกาย สุขภาพจิตใจ และการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ

ส่วนใครที่ต้องการซื้อเตียงผู้ป่วย เพื่อใช้ในการดูแลหรือฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยติดเตียง แนะนำให้ซื้อจาก Modernform Health & Care เพราะเรามีเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน มีฟังก์ชั่นครบ สามารถใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย

เตียงผู้ป่วย Modernform Healthcare

สามารถคลิกดูเตียงผู้ป่วย เตียงผู้สูงอายุ Modernform Healthcare แบบต่าง ๆ ได้ที่นี่ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกเตียงผู้ป่วยในแบบที่เหมาะสมที่สุดแบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิมเติมผ่านทาง Line หรือ โทรติดต่อ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และโฆษณา

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Analytics และ Facebook Pixel

Save