ผู้ป่วยติดเตียงไม่มีคนดูแล ไม่มีญาติ มีวิธีการรับมืออย่างไร ให้คนป่วยมีสุขอนามัยที่ดี ไม่เป็นแผลกดทับ

ผู้ป่วยติดเตียงไม่มีคนดูแล ไม่มีญาติ มีวิธีการรับมืออย่างไร

ผู้ป่วยติดเตียงไม่มีคนดูแล

ปัญหาผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือผู้สูงอายุ ผู้พิการนอนป่วยติดเตียง ไม่มีคนดูแล กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความหนักใจให้กับผู้ป่วย รวมถึงบุตรหลานที่ไม่มีเวลาดูแล เพราะต้องหาเช้ากินค่ำหรือทำงานหนักจนไม่มีเวลา การดูแลผู้ป่วยติดเตียงบางครั้งยากและเหนื่อยกว่าการรักษา ผู้เตียงติดเตียงบางรายช่วยเหลือตนเองได้เล็กน้อย บางรายนอนป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่สามารถขยับร่างกายได้ บางรายไม่รู้สึกตัวจัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงสีแดง มีความบกพร่องทางด้านร่างกายรุนแรง 

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ show

ปัญหาที่เจอได้บ่อยเมื่อผู้ป่วยติดเตียงไม่มีคนดูแล

เมื่อผู้ป่วยติดเตียงไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี ไม่มีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด อาจทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดเตียง ปัญหาที่พบบ่อยที่สุด คือ แผลกดทับ ผู้ป่วยติดเตียงที่นอนท่าเดิมตลอดทั้งวัน หากไม่พลิกตัวผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสเกิดแผลกดทับได้สูง เมื่อกดทับติดเชื้อรุนแรง ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ 

คลิกอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องมีคนดูหรือไม่

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มสีเขียว

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มสีเขียว

ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มสีเขียว : กลุ่มนี้อาการยังไม่หนักมาก สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ ช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้ ทำกิจวัตรประจำวันได้บางอย่างอาจไม่ต้องมีคนดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 

อย่างไรก็ตามควรจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกเมื่อผู้ป่วยต้องอยู่คนเดียว เช่น เก้าอี้นั่งถ่าย วีลแชร์ เตียงผู้ป่วยที่สามารถปรับระดับ หรือปรับเปลี่ยนท่าทางต่าง ๆ ได้ ทำให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้สะดวกขึ้นและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลด้วย 

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มสีเหลือง

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มสีเหลือง

ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มสีเหลือง : เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง เคลื่อนไหวร่างกายลำบาก พลิกตัวไม่ได้ เป็นต้น ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หากผู้ดูแลไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่ ควรจัดหาอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ เช่น เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เพื่อให้ปรับท่าทางได้ง่าย ๆ ด้วยรีโมทไม่ต้องออกแรงหมุน เพื่อให้ผู้ป่วยนอนบนที่นอนป้องกันการเกิดแผลกดทับ 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : อุปกรณ์ช่วยพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง มีอะไรบ้าง ? 

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มสีแดง

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มสีแดง

ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มสีแดง : เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนัก บางรายนอนไม่รู้สึกตัว ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือให้อาหารทางสายยาง การปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่คนเดียวไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง หากไม่มีเวลาอาจต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน หรือใช้บริการรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงจากสถานบริการต่าง ๆ 

ผู้ป่วยติดเตียงไม่มีคนดูแล สามารถดูแลคนเดียวได้ไหม

ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงทุกกลุ่ม สามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียงคนเดียวได้ ซึ่งผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดงไม่ควรอยู่คนเดียว ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเสมอ 

ส่วนการดูแลผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มสีเขียว สิ่งที่ผู้ดูแลควรทำ คือ การจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมและตอบโจทย์ อุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้เบื้องต้นไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 

แต่การดูแลผู้ป่วยติดเตียงคนเดียว จำเป็นต้องใช้เวลาในการดูแลและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จนสามารถพูดได้ว่าใช้เวลาทั้งวันก็ยังได้ 

หากคุณไม่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบด้านอื่น ๆ ในบ้าน การดูแลผู้ป่วยติดเตียงคนเดียวจึงสามารถทำได้ แต่หากคุณมีหน้าที่อื่น ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ เช่น ต้องทำงานหาเงินเข้าบ้าน การหาผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียง จะดีกว่าการที่คุณดูแลผู้ป่วยติดเตียงคนเดียว 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : การดูแลสภาพจิตใจผู้ป่วยติดเตียง สำคัญอย่างไร

ผู้ป่วยติดเตียงไม่มีคนดูแล ต้องทำอย่างไร

ดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยตัวเอง

1.ดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยตัวเอง

สำหรับคนที่มีเวลาไม่ได้ทำงานประจำ คุณสามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยตนเองได้ เริ่มต้นจากการทำความสะอาดห้องนอนผู้ป่วย จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ดูแลความสะอาดของร่างกายและช่องปากผู้ป่วย ที่สำคัญหมั่นพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงหรือปรับเปลี่ยนท่านอนในทุก ๆ 2-3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง เช่น เตียงนอนผู้ป่วยแบบหมุนด้วยมือ เตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้า ที่นอนป้องกันแผลกดทับ รถเข็นอาบน้ำ รถเข็นนั่งถ่าย วีลแชร์ เป็นต้น 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : วิธีการป้อนอาหารผู้ป่วยติดเตียง อย่างถูกต้อง

จ้างผู้เชี่ยวชาญมาดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน

2.จ้างผู้เชี่ยวชาญมาดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน

หากคุณไม่มีเวลา หรือต้องทำงานประจำ ไม่ควรปล่อยผู้ป่วยติดเตียงไว้ที่บ้านคนเดียว หากผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนหรืออาจเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตด้วย 

แนะนำจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน หรือใช้บริการดูแลผู้สูงอายุ และคนไข้ป่วยติดเตียง เลือกผู้เชี่ยวชาญที่ไว้ใจได้หรือเป็นพยาบาลวิชาชีพ ทำงานถูกหลักพยาบาล ราคาค่าบริการส่วนมากคิดเป็นชั่วโมงประมาณ 200-400/ชั่วโมง 

ใช้บริการรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงจากสถานบริการ

3.ใช้บริการรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงจากสถานบริการ

หากคุณไม่มีเวลาดูแลผู้ป่วยติดเตียงอาจใช้บริการรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงจากสถานบริการต่าง ๆ โดยส่งผู้ป่วยไปที่สถานดูแลหรือบ้านพัก ซึ่งจะมีผู้ดูแลให้อย่างดี ผู้ดูแลมีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติอย่างถูกต้อง มีอุปกรณ์ผู้ป่วยติดเตียงอำนวยความสะดวกความสบายแบบครบครัน ค่าใช้จ่ายส่วนมากคิดเป็นรายเดือน เช่น ห้องพัก 4 คน ราคา 33,000 บาทต่อเดือน ห้องพัก 8 คน ราคาประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน เป็นต้น 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : เตียงสำหรับผู้ป่วยแผลกดทับ ควรมีลักษณะอย่างไร

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า เตียงคนไข้ เตียงผู้สูงอายุ Modernform

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการที่ผู้ป่วยติดเตียงไม่มีคนดูแล

ในกรณีที่ผู้ป่วยติดเตียงต้องอยู่คนเดียว ไม่มีคนดูแลหรือผู้ดูแลอาจไม่ได้อยู่ดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง สิ่งที่ต้องระวังมีหลายอย่าง เช่น ผู้ป่วยขาดสารอาหาร ไม่ได้รับโภชนาการที่ดี การสำลักอาหาร ผู้ป่วยพลัดตกเตียง ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องให้ออกซิเจนหรือให้อาหารทางสายยางหากเครื่องทำงานผิดพลาดมีอันตรายมาก ปัญหาแผลกดทับเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุด รวมถึงการติดเชื้อและเรื่องของสุขอนามัยด้วย 

คลิกอ่านเพิ่มเติม : อาหารผู้ป่วยติดเตียง ที่ควรทาน มีอะไรบ้าง

ผู้ป่วยติดเตียง ไม่คนดูแล ต้องรับมืออย่างไร ทั้งหมดนี้ Modernfrom Health Care หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวทางดี ๆ ให้ทุกคนได้ บางครั้งคุณต้องทำงานหนักหรือทำงานประจำไม่ค่อยมีเวลาแต่ในบ้านของคุณมีผู้ป่วยติดเตียง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คุณควรวางแผนรับมือให้ดี หาคนมาดูแลที่บ้าน หรือใช้บริการรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงจากสถานบริการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลอย่างถูกต้องมากที่สุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และโฆษณา

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Analytics และ Facebook Pixel

Save