"ชายวัยทอง" รักษาด้วยเทสโทสเทอโรนดีจริงหรือ

 

[category]

[title]

Drug and Therapeutics Bulletin (DTB) เผยว่า ขณะนี้การใช้สังเคราะห์ สำหรับ ชายวัยทอง มีข้อกังขาหลายประการ เช่น การใช้ฮอร์โมนช่วยทำให้หายขาดจากอาการวัยทองหรือไม่ อีกทั้งยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าฮอร์โมนมีประสิทธิภาพในการรักษามากน้อย เพียงใด

[readmore]

 Drug and Therapeutics Bulletin (DTB) เผยว่าขณะนี้การใช้เทสโทสเทอโรนสังเคราะห์สำหรับ ชายวัยทอง มีข้อกังขาหลายประการ เช่น การใช้ฮอร์โมนช่วยทำให้หายขาดจากอาการวัยทองหรือไม่ อีกทั้งยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าฮอร์โมนมีประสิทธิภาพในการรักษามากน้อย เพียงใด

DTB กล่าว ว่า ชายวัยทอง กับ หญิงวัยหมดประจำเดือน นั้นมีข้อแตกต่างกันคือ หญิงวัยหมดประจำเดือนมีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงหรือฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงจน เกือบเป็นศูนย์ แต่ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรสซึ่งเป็นฮอร์มนเพศชายกลับมีระดับลดลงเพียง 1-2% ต่อปีหลังอายุ 40 ปี และการสังเคราะห์ฮอร์โมนยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง อายุมิใช่ปัจจัยที่ทำให้ระดับเทสโทสเทอโรนน้อยลง DTB อธิบายว่า ประมาณ 80 % ของชายอายุ 60 ปี และครึ่งหนึ่งของชายอายุ 80 ปี ยังคงมีระดับเทสโทสเทอโรนเท่าเดิมเหมือนกับเมื่อตอนเป็นหนุ่ม ระดับของเทสโทสเทอโรนที่น้อยลงในชายมีอายุมิใช่ปัจจัยหลักในการทำให้เกิดอาการวัย ทอง แต่อาการบางอย่างอาจมีสาเหตุมาจากการลดลงของฮอร์โมนและอาจเกิดขึ้นได้ในผู้ ที่มีระดับเทสโทสเทอโรนปกติ เช่น ความต้องการทางเพศลดลง ความแข็งแรงของร่างกายลดลงและการมีอารมณ์แปรปรวน ดังนั้น DTB

 

จึงสรุปว่า สมมติฐานที่ว่า เทสโทสเทอโรนลดลงตามอายุและก่อให้เกิดอาการวัยทองนั้นไม่สมเหตุสมผล แนวคิดนี้ช่วยอธิบายภาวะของชายวัยทองซึ่งเป็นภาวะที่อัณฑะทำงานน้อย (hypogonadism) คืออัณฑะสร้างเชื้ออสุจิได้น้อยอย่างไรก็ตามในรายงานมิได้สรุปว่าการให้เทสโทสเทอโรนในชายมีอายุมีส่วนช่วยพัฒนา ความผิดปกติที่เกิดขึ้นหรือไม่ เช่น สมรรถภาพทางเพศเสื่อมหรือ อาการหดหู่

 

ขณะเดียวกันมีรายงานว่าการใช้เทสโทสเทอโรนมีส่วนช่วยเพิ่มมวลกระดูกและความแข็ง แรงของกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าผลจากฮอร์โมนเหล่านี้คือประโยชน์จากการให้เทสโทสเทอโรนหรือไม่ เช่น การลดโอกาสเสี่ยงกระดูกหัก DTB เสริม ว่า การให้เทสโทสเทอโรนอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงปรารถนา เช่น การเพิ่มแอนติเจนที่จำเพาะกับต่อมลูกหมาก การอุดตันของท่อปัสสาวะ การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากและการเกิดหน้าอก นอกจากนั้นยังอาจทำให้เกิดอาการเส้นเลือดหัวใจตีบตัน, โรคลมชักและการหยุดหายใจขณะหลับ ปัจจุบันมีการให้เทสโทสเทอโรนหลายแบบ คือ อาจเป็นการให้แบบแผ่น ซึ่งอาจทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเกิดการระคายเคือง การปลูกถ่ายเทสโทสเทอโรนต้องอาศัยการผ่าตัดซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ และการให้แบบเจลอาจทำให้เจลไปติดผู้อื่นได้แบบไม่ตั้งใจ

 

โดยภาพรวมแล้ว DTB เห็น ว่าการให้เทสโทสเทอโรนสำหรับผู้ที่มีฮอร์โมนลดตามอายุมีข้อจำกัดมาก โดยกล่าวว่า คลินิกไม่ควรให้เทสโทสเทอโรนแก่คนไข้โดยไม่อธิบายถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิด ขึ้น และที่สำคัญคือคลินิกไม่ควรให้ฮอร์โมนแก่ชาย
มีอายุที่ไม่เกิดความผิดปกติ หรือไม่มีการตรวจพบว่าเทสโทสเทอโรนต่ำ
 

 


ที่มา: BMJ-British Medical Journal (2010, June 16). Use of testosterone for 'male menopause' questionable, experts argue. ScienceDaily