กลุ่มสินค้า

Chair

 

ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะพักฟื้นหลังจากการผ่าตัด ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการที่จะนั่ง หรือลุกออกจากเก้าอี้ จึงควรมีเก้าอี้พักผ่อนที่ช่วยอำนวยความสะดวก ผ่อนแรง และบรรเทาความเจ็บปวดจากการพยุงตัวเพื่อนั่ง หรือลุกขึ้นจากเก้าอี้