กลุ่มสินค้า

Patient Bed

 

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าคุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและผ่อนแรงให้แก่ผู้ป่วย และพยาบาลผู้ดูแล