ข่าวสารใหม่ ๆ

ยาเม็ดคุมกำเนิด ป้องกันโรคหัวใจ

หมอศึกษาพบว่า สตรีที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดมักไม่ค่อยจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและโรคหัวใจ

 

ศาสตราจารย์ฟิลิป แฮนนาฟอร์ มหาวิทยาลัยอเบอดีนกับคณะ ได้ศึกษาจากผู้หญิงเกือบ 46,000 คน มานาน 40 กว่าปี เผยว่า ข้อมูลตอนแรก ส่อว่ามันอาจทำให้เสี่ยงกับโรคมากขึ้น แต่พอเวลาผ่านไปนานเข้า ก็ค่อยหายไป ไม่ปรากฏว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นอีก และที่จริงแล้ว มันกลับลดต่ำลงไปอีกร้อยละ 12 ด้วยซ้ำ “ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าอุ่นใจของสตรีทั้งหลาย”

 

นับเป็นการศึกษาถึงผลของยาคุมกำเนิดเม็ดที่มีต่อสุขภาพของผู้หญิงครั้งใหญ่ที่สุด.

 

ที่มา: www.thairath.co.th