ข่าวสารใหม่ ๆ

การตรวจวิเคราะห์หัวใจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม.

การตรวจพิเศษเกี่ยวกับโรคหัวใจ

เป็นการติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง ไว้กับตัวท่าน โดยที่ท่านสามารถกลับไปพักที่บ้าน หรือทำงาน ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเสียเวลานอน พักค้างที่โรงพยาบาล และเมื่อครบกำหนด 24 ชั่วโมงแล้ว ท่านจึงกลับมา ถอดเครื่อง และรอรับทราบผล การตรวจวิเคราะห์จากแพทย์ได้ การตรวจวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วย ที่อาจจะมีปัญหาใจสั่นผิดปกติเป็นครั้งคราว หน้า มืดคล้ายจะเป็นลม อยู่เสมอ เวียนศีรษะ ใจเต้นแรงผิดปกติเป็นประจำ แต่บางครั้งขณะ มาพบแพทย์อาการดังกล่าวก็ไม่ปรากฎ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ณ เวลาที่ไม่มีอาการ ( ECG ) ก็ปกติ ทำให้ไม่ทราบว่า อาการใจสั่นเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือไม่

วิธีการตรวจ

ท่านจะได้รับการติดขั้ว และสายนำ บริเวณผนังทรวงอกด้านหน้า 5 จุด สายเหล่านี้ จะถูกนำไปต่อเข้ากับเครื่องบันทึกขนาดเล็ก (ประมาณซาวน์อเบ๊าท์) จากนั้นท่านจะได้รับการแนะนำการปฏิบัติตัว และการใช้เครื่อง ขณะที่กำลังบันทึกอยู่ ซึ่งวิธีการต่างๆ จะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ประการใด และเมื่อครบ 24 ชั่วโมง ท่านจะต้องนำบัตรบันทึกอาการต่างๆ กลับมาให้เจ้าหน้าที่ และรับการถอดเครื่อง เพื่อให้แพทย์ได้วิเคราะห์ผลการตรวจ แจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ข้อห้ามบางประการขณะติดเครื่องบันทึก

1. ห้ามอาบน้ำ ว่ายน้ำ หรือทำให้เครื่องและบริเวณที่ติดสายและขั้วต่อเปียก
2. ห้ามทำเครื่องตก (เครื่องจะใส่กระเปําและเข็มขัดไว้ให้ท่านอย่างเรียบร้อย)
3. ห้ามออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของแขนมาก


นพ.ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
 
แหล่งข้อมูล : www.thaiheartweb.com