บทความน่ารู้

โรคเบาหวานส่งผลต่อหลอดเลือดหัวใจ

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเป็นโรคเบาหวาน

เบาหวาน คือ อะไร

โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่ไม่สามารถใช้น้ำตาลได้ตามปกติ ทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้น และถูกขับออกมาทางปัสสาวะ เนื่องจากร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลิน เมื่อมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน จะทำให้หลอดเลือดเสื่อมและตีบตัน

อัตราเสี่ยงจากโรคเบาหวานต่อหลอดเลือดหัวใจ

คนที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานเป็นระยะเวลานานๆ จะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจสูงกว่าในขณะที่ยังมีอายุน้อยๆ และมีความรุนแรงของโรคมากกว่าคนปกติทั่วไป ดังนั้นคนที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ต้องควบคุมให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือด ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงปกติ ซึ่งสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของหลอดเลือดได้

รู้ได้อย่่างไร ว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจจากเบาหวาน

อาการเจ็บหน้าอก ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่เป็นโรคเบาหวานร่วมด้วยนั้น มักไม่ชัดเจน เพราะมักมีปัญหาปลายประสาทรับความรู้สึกเสื่อมสภาพ การวินิจฉัยโรคจึงทำได้ยากกว่าปกติ แต่อาจจะสังเกตได้จากอาการแน่น หรือ
อึดอัดบริเวณกลางหน้าอกข้างซ้าย หรือลิ้นปี่คล้ายอาการจุกเสียด ปวดร้าวที่ท้องแขนด้านใน หน้ามืด วิงเวียน เหงื่อออก ตัวเย็น ใจสั่น จะเป็นลม หรือหมดสติ อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณอันตรายที่ต้องรีบพบแพทย์


การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (70-100) หรือใกล้เคียงมากที่สุด โดยการปฏิบัติตัว ดังนี้

• อาหารรับประทานให้ พอดี เว้นระยะห่างของอาหารแต่ละมื้อให้นาน งดเว้นอาหารประเภทหวานๆ หลีกเลี่ยงผลไม้หวานๆ อาหารประเภทแป้งและไขมัน รวมทั้งไขมันจากกะทิ
• ควบคุมน้ำหนัก ให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน
• ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (เป็นเวลา 15-30 นาที/วัน)
• งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
• รักษาความสะอาดของเท้า ไม่สวมรองเท้าที่คับจนเกินไป ถ้ามีแผลที่เท้าต้องรีบรักษาทันที
• ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์
• มีลูกอมหรือน้ำตาลติดตัวไว้เสมอ
• ควรมีบัตรหรือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานติดตัวตลอด


แหล่งข้อมูล : มูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย