บทความน่ารู้

บุหรี่กับโรคหัวใจ

บุหรี่ทำร้ายชีวิต

ผลร้ายของบุหรี่ บุหรี่ฆ่าคนได้ ถ้าไม่ถึงตายก็อยู่ได้อย่างทรมาน

อันตรายของบุหรี่อยู่ที่การสูดควันเข้าไปในปอด แล้วสารพิษกว่า 2,000 ชนิด ก็ไหลตามกระแสเลือดไปทั่วร่างกาย คนสูบปากจะเหม็น ฟันดำ สมรรถภาพทุกระบบเสื่อมไป จากปอด หัวใจ ไต และทางเพศ

ควันบุหรี่ทำร้ายคนใกล้ชิด ทำร้ายลูกในครรภ์ และการสูบบุรี่ยังนำไปสู่สิ่งเสพย์ติดอื่นๆ

บุหรี่กับโรคหัวใจในหลอดเลือด

โดยปกติแล้ว หัวใจคนเราจะเต้นประมาณ 60-80 ครั้ง ต่อนาที ซึ่งอยู่ในอัตราที่พอเหมาะต่อการสูบโลหิตไปเลี้ยง
ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


แต่เมื่อเราสูบบุหรี่เข้าไป สารนิโคตินและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้หัวใจเต้นเร็ว หลอดเลือดหัวใจหดตัวในระยะแรก นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในหลอดเลือด โดยมีการจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือด ในระยะต่อมาทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายตีบแคบลง ทำให้หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ หัวใจขาดออกซิเจน เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ และหากเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง จะทำให้สมองเสื่อมนำไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ ถ้าหลอดเลือดส่วนปลายที่ขา ทำให้แผลเรื้อรังจนต้องตัดขาทิ้ง

การไม่สูบบุหรี่ จึงเป็นการลดอัตราการเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญที่สุด และสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้ว การเลิกสูบบุหรี่จะเป็นการลดอัตราการเกิดโรคซ้ำ และลดอัตราการตายได้

การคุณยังสูบบุหรี่อีก โปรดระลึกไว้สักนิดว่า หัวใจของคุณคือชีวิตของคุณ แล้ววันนี้คุณดูแลหัวใจของคุณดีเพียงใด

1. คนที่สูบบุหรี่มือสอง คือ สูดควันบุหรี่จากคนที่ใกล้ชิด เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 1.25 เท่า มีรายงานว่า (ภรรยา) ที่ไม่สูบบุหรี่อยู่กับสามีที่สูบบุหรี่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มร้อยละ 24 พนักงานที่ทำงานในสถานที่ที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่ เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มร้อยละ 85
2. คนที่สูดควันบุหรี่เป็นอัมพาตเพิ่มขึ้นมาก
3. การสูดควันบุหรี่หรือที่เรียกว่าสูบบุหรี่มือสอง ทำให้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ แม้ตนเองจะไม่สูบบุหรี่

ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่ ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 เท่า มากกว่าคนไม่สูดควัน 1.58 เท่า

สารพิษที่พบในควันบุหรี่

- นิโคติน ทำให้หลอดเลือดตีบ-ตัน ทำให้เกิดโรคหัวใจ
- ทาร์ สาเหตุของการเกิดมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง
- คาร์บอนมอนอกไซด์ ทำให้หัวใจและร่างกายได้รับออกซิเจนน้อย เป็นสาเหตุของโรคหัวใจ
- ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ทำให้มีอาการไอ และหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
- ไนโตรเจนไดออกไซด์ ทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง
- แอมโมเนีย มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ
- สารกัมมันตรังสี เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งปอด

ทั้งชายและหญิงลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ถ้าเลิกสูบบุหรี่

1. สุขภาพจะเิริ่มดีหลังจากงดบุหรี่เสียได้ในปีแรก และลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตันลงได้
2. องค์การอนามัยโลก ศึกษาแล้วพบว่า การเลิกบุหรี่ลดอัตราการตายของโรคหลอดเลือดหัวใจร้อยละ 50 ในปีแรก แต่อัตราเสี่ยงจะลดลงเท่าคนปกติ เมื่อหยุดบุหรี่แล้ว 15 ปี
3. ในการศึกษาวิจัยอื่นๆ พบว่า เมื่องดสูบบุหรี่ 5 ปี จะลดความเสี่ยงจากอัมพาตได้เท่าคนปกติ


แหล่งข้อมูล : มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย